• Biuletyn Informacji Publicznych
  Biuletyn Informacji Publicznych

  4555 lightbox tbart4ORZELZespół Szkół Specjalnych w Głownie
  ul. Kopernika 26a  95-015 Głowno

Zasady naboru

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkoły zabowiązani są do złożenia następujących dokumentów do poszczególnych typów szkół: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna przysposobiająca do pracy:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • skierowanie z organu prowadzącego szkołę (Starostwo Powiatowe w Zgierzu ul. Sadowa 6a), wydane na podstawie orzeczenia i wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego wypełnionego przez rodzica do Starosty Zgierskiego
 • podanie rodzica (prawnego opiekuna) do dyrektora szkoły

Szkoła zawodowa:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • skierowanie z organu prowadzącego szkołę (Starostwo Powiatowe w Zgierzu ul. Sadowa 6a), wydane na podstawie orzeczenia i wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego wypełnionego przez rodzica lub pełnoletniego ucznia do Starosty Zgierskiego
 • podanie rodzica lub pełnoletniego ucznia do dyrekora szkoły
 • opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie wyboru kierunku kształcenia

 

Informacje o redaktorze

Do uzupełnienia 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Specjalnych

Adres: Kopernika 26a
Głowno łódzkie
95-015
List: sekratariat@zssglowno.pl
Telefon: 42 719-08-54
Faks: 42 719-08-54
www: zssglowno.pl

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014