• Biuletyn Informacji Publicznych
  Biuletyn Informacji Publicznych

  4555 lightbox tbart4ORZELZespół Szkół Specjalnych w Głownie
  ul. Kopernika 26a  95-015 Głowno

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZSS/ZP-1/2017

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach dofinansowania ze środków PFRON, w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta:

 

Firma Handlowa "ARTMED"

J. Sienkiewicz, A. Kęsy sp. j.

Ul. Św. Antoniego 18 lok. 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 Lp. Nazwa i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium gwarancji RAZEM
1.

Firma Handlowa "ARTMED"

J. Sienkiewicz, A. Kęsy sp. j.

Ul. Św. Antoniego 18 lok. 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki

60,00 40 100,00
2.

Lift Engineering Wojciech Bigas

Ul. Jana Pawła II 12 m. 16

18-300 Zambrów

47,16 40 87,16
3.

Windar sp. z o.o.

Ul. Skarbowa 16 lok. 1

91-473 Łódź

47,82 40 87,82

Dyrektor

Maciej Lisowski

Zestawienie z otwarcia ofert nr sprawy ZSS/ZP-1/2017

Zrzut ekranu 2017 04 01 o 08.31.50

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

INFORMACJA

O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Samodzielny referent do spraw kadr i płac

            Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko samodzielnego referenta do spraw kadr i płac w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie została wybrana Pani

Monika Szadkowska zam. Władysławów Popowski 3, 95 -015 Głowno

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

            W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdza, że Pani Monika Szadkowska spełniła wymagania do wykonywania pracy na ww. stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja najwyżej oceniła jej przygotowanie merytoryczne.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

Maciej Lisowski

Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach dofinansowania ze środków PFRON

Głowno: Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach dofinansowania ze środków PFRON

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Pliki

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ_ZSS
 3. Załącznik nr 2-7
 4. zal._1_A-1_Rzut_piwnic
 5. zal._1_A-2_Rzut_parteru
 6. zal._1_A-3_Rzut_I_go_piętra
 7. zal._1_A-4_Rzut_II_piętra
 8. zal._1_A-5_Rzut_dachu
 9. zal._1_A-6_piwnica_i_parter_1_50
 10. zal._1_A-7
 11. zal._1_A-8_Przekrój_A-A
 12. zal._1_A-9_Przekrów_A-A_1_50
 13. zal._1_A-10_Przekrój_B-B_1_50
 14. zal._1_A-11_Elewacje
 15. zal._1_A-12_Elewacje
 16. zal._1_I_1
 17. zal._1_I-2
 18. zal._1_I-3
 19. zal._1_I-4
 20. zal._1_I-5
 21. zal._1_I-6
 22. zal._1_I-7
 23. zal._1_I-8
 24. zal._1_K-1_Płyta_fundamentowa
 25. zal._1_Spec_ogólna_Zespół_Szkół_Specjalnych
 26. zal._1_Szczegół._Specyf.Techn._Szkoła_Specjalna
 27. zal._1_Winda_Szkoła_Specjalna_ok_nakła
 28. zal._1_Winda_Szkoła_Specjalna_Opis

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko samodzielny referent ds. kadr i płac

Głowno, dnia 19.01.2017r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko samodzielny referent ds. kadr i płac

            Uprzejmie informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 5 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.      Imię i nazwisko                                              Miejsce zamieszkania

1. Monika Szadkowska                          Władysławów Popowski 3, 95 – 015 Głowno

2. Ewelina Świętosławska                      ul. Swoboda 6 bl.4 m.2, 95 – 015 Głowno

3. Michał Kwiatkowski                          Tymianka 58, 95 – 010 Stryków

4. Natalia Winiarz                                   ul. Śląska 2, 95 -015 Głowno   

5. Emilia Gajewicz                                  ul. Sikorskiego bl.11 m.14, 95 -015 Głowno

Informacje o redaktorze

Do uzupełnienia 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Specjalnych

Adres: Kopernika 26a
Głowno łódzkie
95-015
List: ml-zss@wp.pl
Telefon: 42 719-08-54
Faks: 42 719-08-54
www: www.zssglowno.nazwa.pl

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014