Biuletyn Informacji Publicznych

4555 lightbox tbart4ORZELZespół Szkół Specjalnych w Głownie
ul. Kopernika 26a  95-015 Głowno

Budżet Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie na rok 2019 wynosi – 3 247 002,42 zł
Kwota ta przeznaczona jest na:

  • wypłaty wynagrodzeń dla pracowników szkoły i pochodne,
  • bieżące opłaty za media,
  • zakup materiałów biurowych i druków szkolnych,
  • zakup środków czystości,
  • zakup artykułów żywieniowych,
  • zakup pomocy dydaktycznych,
  • bieżące remonty,
  • zakup wyposażenia,
  • dokształcanie pracowników,
  • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Informacje o redaktorze

Do uzupełnienia 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Specjalnych

Adres: Kopernika 26a
Głowno łódzkie
95-015
List: sekratariat@zssglowno.pl
Telefon: 42 719-08-54
Faks: 42 719-08-54
www: zssglowno.pl

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2019