Biuletyn Informacji Publicznych

4555 lightbox tbart4ORZELZespół Szkół Specjalnych w Głownie
ul. Kopernika 26a  95-015 Głowno

Rejestry:

 1. Rejestr pracowników
 2. Rejestr akt i zaświadczeń
 3. Rejestr wydanych świadectw szkolnych
 4. Rejestr klimatyzacji szkolnych
 5. Rejestr wypadków uczniów
 6. Rejestr pieczątek i pieczęci
 7. Rejest zarządzeń wewnętrznych
 8. Protokoły Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców
 9. Rejestr czeków i dowodów wpłat

Ewidencje:

 1. Ewidencja dokumentacji szkolnej
 2. Ewidencja akto osobowych pracowników
 3. Ewidencja czasu pracy
 4. Ewidencja zastępstw
 5. Księgi uczniów
 6. Księgi inwentarzowe

Archiwa:

 1. Dokumentacja szkoły
 2. Akta osobowe
 3. Dokumentacja płacowa
 4. Dowody księgowe

Informacje o redaktorze

Do uzupełnienia 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Specjalnych

Adres: Kopernika 26a
Głowno łódzkie
95-015
List: sekratariat@zssglowno.pl
Telefon: 42 719-08-54
Faks: 42 719-08-54
www: zssglowno.pl

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2019